Müəllif hüquqları sahibləri

hdplaneta.online-də dərc olunan mətn, foto, video və digər materiallar, saytın redaktorları tərəfindən pulsuz mənbələrdən və "ədalətli istifadə" (ədalətli istifadəsi) əsasında İnternetdə əldə olunan materiallardan əldə edilən məlumatlar üçündür.

Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə görə "ədalətli istifadə" termini "Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında" 9 iyul 1993-cü il tarixli 5351-1 saylı Qanununun (bundan sonra - Qanun) maddələrinə əsasən tənzimlənir:

Maddə 19. Müəllifin razılığı olmadan və mükafatlandırılmadan işin istifadəsi
Bölmə 20. Əsərlərin reproduktiv tərəfindən istifadə edilməsi
Bölmə 21. Yerdəyişmə yerlərində daimi olaraq işlərin sərbəst istifadəsi
Maddə 22. Azad ictimai fəaliyyət

Sahiblərə məlumat

Qanunla qorunan müəllif hüququ uzanan materialları aşkar etdikdə və hdplaneta.online-da şəxsi razılıq olmadan və ya olmasın, materialları yaymaq istəmirsinizsə, redaksiya heyəti dərhal tədbirlər görəcək və materialları aradan qaldırmağa və ya düzəltməyə kömək edəcəkdir (- balıqçılıq) seçiminizə bağlıdır.

Bu halda, haqq sahibinin Saytın redaktorlarına e-poçt göndərməsi, aşağıdakı məlumatları verməlidir:

- müəllif hüququ olan materiallara (vəzifəlilərin detalları, möhürü və imzaları ilə) aid olan sənədlərinizin surətini taradınız və ya
- müəllif hüquqları sahibinin rəsmi statusu olan şirkətin domainindən e-poçt və ya
- materialın müəllif hüquqları sahibi olduğunuzu dəqiq və birmənalı şəkildə müəyyən etməyə imkan verəcək digər əlaqə məlumatları;
- materialın müstəsna hüquqlarını təsdiq edir;
- Materialın müəllif hüquqları ilə qorunduğu, çıxarılması, düzəldilməsi üçün, Saytın mənbələrinə birbaşa keçidlər.

Müəllif hüququ sahibinin müəllif hüququ ilə qorunan materialın çıxarılmasına yol vermədiyi təqdirdə e-poçtun əldə edildiyi andan 48 saat ərzində revizyon hdplaneta.online və ya ərizəçini müəyyənləşdirmə ilə nəticələnən nüanslar barədə məlumat verə bilər.

DİQQƏT!

1) hdplaneta.online redaksiya forması vasitəsilə göndərilən hər hansı materialı dərc etmək hüququnu özündə saxlayır.

2) Qanuna əsasən, hər hansı bir məlumat və ya informasiya mesajlarına istinadlar, özləri tərəfindən müəllif hüququ anlayışına uyğun deyildir (lakin "hdplaneta.online-ın istifadəsi haqqında müqavilənin pozulmasına səbəb ola bilər").

Yuxarıdakılara əsasən, təhdidlərlə, doğrudan və ya dolayısı ilə və (və ya) yardım üçün heç bir qanuni əsas yoxdur ki, tələb olunan məktubları gözardı etmək istərdik.

hdplaneta.online saytında yerləşdirilən hər hansı bir məlumat - mətn, foto, video və digər materiallar hdplaneta.online administrasiyasının mülkiyyətidir və müəllif hüquqları, əgər başqa cür nəzərdə tutulmayıbsa, yalnız Qanuna müvafiq olanlara aiddir.

Bütün suallar üçün

oxvo@seomail.me

обновлено: Август 14, 2017 автором: Главный редактор Hüquqşünaslar yeniləniblər: 14 Avqust 2017-ci il Yazar: Baş redaktor